List of abbreviations

Unit of measurementAbbreviation
acre-foot ac ft
acre-inch ac in
attoliter al
barrel bbl
barrel (oil) bo
board foot bd ft, BD
bushel bu
bushel (UK) bu
centiliter cl
cord cd
cubic centimeter cm³
cubic foot ft³
cubic inch in³
cubic meter
cubic yard yd³
cup c
cup (UK) c
deciliter dl
decistere dst
dekaliter dal
dekastere dast
dessertspoon dsp
dessertspoon (UK) dsp
dram fl dr
dram (UK) fl dr
exaliter El
femtoliter fl
gallon gal
gallon (UK) gal
gigaliter Gl
gill gi
gill (UK) gi
hectoliter hl
hogshead hhd
kiloliter kl
liter l
megaliter Ml
microliter µl
milliliter ml
minim min, m
minim (UK) min, m
nanoliter nl
ounce fl oz
ounce (UK) fl oz
peck pk
peck (UK) pk
petaliter Pl
picoliter pl
pint pt
pint (UK) pt
quart qt
quart (UK) qt
stere st
tablespoon tbsp
tablespoon (UK) tbsp
teaspoon tsp
teaspoon (UK) tsp
teraliter Tl