Factores de conversión de Exagramo - Masa

Tablas de conversión de Masa

Ordenar: Alfabéticamente
¿Convertir qué? (predeterminado es 1)
   
Ver también:     Tablas de conversión de Masa común
Tablas de conversión de Masa métrica

Calculador de medición:     Conversiones de Masa común
Conversiones de Masa
Conversiones de Masa métrica

Elija una categoría

   
  Cantidad     Unidad de referencia     es igual a     Factor de conversión     Unidad  
1exagramo = 1  exagramo
1 = 1000  petagramo
1 = 1000000  teragramo
1 = 1000000000  gigagramo
1 = 1000000000000  megagramo
1 = 1.0E+15  kilogramo
1 = 1.0E+16  hectogramo
1 = 1.0E+17  dekagramo
1 = 1.0E+18  gramo
1 = 1.0E+19  decigramo
1 = 1.0E+20  centigramo
1 = 1.0E+21  milligramo
1 = 1.0E+24  microgramo
1 = 1.0E+27  nanogramo
1 = 1.0E+30  picogramo
1exagramo = 1.0E+33  femtogramo
1 = 1.0E+36  attogramo
1 = 10000000000000  quintal
1 = 9.80665E+20  dina
1 = 6.0221415113405E+41  dalton
1 = 2204622621848.8  kip
1 = 2.2046226218488E+15  libra
1 = 3.527396194958E+16  onza
1 = 7.09888484236E+16  poundal
1 = 68521765856800  slug
1 = 1102311310924.4  ton
1 = 984206527611.06  ton (long)
1 = 1000000000000  ton (métrico)
1 = 22046226218488  hundredweight
1 = 19684130552221  hundredweight (UK)
1exagramo = 88184904873951  quarter
1 = 78736522208885  quarter (UK)
1 = 1.763698097479E+14  stone
1 = 1.5747304441777E+14  stone (UK)
1 = 1000000000000  tonelada
1 = 2.67922903577E+15  troy libra
1 = 3.215074842924E+16  troy onza
1 = 5.0E+18  carat
1 = 1.54323583529E+19  grano
1 = 6.4301493137083E+17  pennyweight
1 = 7.71617917645E+17  scruple
1 = 29239766081871  talent (Bíblico-Hebraico)
1 = 1.7543859649123E+15  mina (Bíblico-Hebraico)
1 = 8.7719298245614E+16  shekel (Bíblico-Hebraico)
1 = 1.7543859649123E+17  bekah (Bíblico-Hebraico)
1exagramo = 1.7543859649123E+18  gerah (Bíblico-Hebraico)
1 = 49019607843137  talent (Bíblico-Griego)
1 = 2.9411764705882E+15  mina (Bíblico-Griego)
1 = 7.3529411764706E+16  tetradrachma (Bíblico-Griego)
1 = 1.4705882352941E+17  didrachma (Bíblico-Griego)
1 = 2.9411764705882E+17  drachma (Bíblico-Griego)
1 = 2.5974025974026E+17  denarius (Bíblico-Romano)
1 = 4.1558441558442E+18  assarion (Bíblico-Romano)
1 = 1.6623376623377E+19  quadrans (Bíblico-Romano)
1 = 3.3246753246753E+19  lepton (Bíblico-Romano)
1 = 6.0221415113405E+41  unidad de masa atómica

   
  Cantidad     Unidad     es igual a     Factor de conversión     Unidad de referencia  
1exagramo = 1exagramo
1petagramo = 0.001
1teragramo = 1.0E-6
1gigagramo = 1.0E-9
1megagramo = 1.0E-12
1kilogramo = 1.0E-15
1hectogramo = 1.0E-16
1dekagramo = 1.0E-17
1gramo = 1.0E-18
1decigramo = 1.0E-19
1centigramo = 1.0E-20
1milligramo = 1.0E-21
1microgramo = 1.0E-24
1nanogramo = 1.0E-27
1picogramo = 1.0E-30
1femtogramo = 1.0E-33exagramo
1attogramo = 1.0E-36
1quintal = 1.0E-13
1dina = 1.0197162129779E-21
1dalton = 1.66053886E-42
1kip = 4.5359237E-13
1libra = 4.5359237E-16
1onza = 2.8349523125E-17
1poundal = 1.4086719565204E-17
1slug = 1.4593902937205E-14
1ton = 9.0718474E-13
1ton (long) = 1.0160469088E-12
1ton (métrico) = 1.0E-12
1hundredweight = 4.5359237E-14
1hundredweight (UK) = 5.080234544E-14
1quarter = 1.133980925E-14exagramo
1quarter (UK) = 1.270058636E-14
1stone = 5.669904625E-15
1stone (UK) = 6.35029318E-15
1tonelada = 1.0E-12
1troy libra = 3.7324169999994E-16
1troy onza = 3.1103474999995E-17
1carat = 2.0E-19
1grano = 6.4798910000174E-20
1pennyweight = 1.5551738400042E-18
1scruple = 1.2959782000035E-18
1talent (Bíblico-Hebraico) = 3.42E-14
1mina (Bíblico-Hebraico) = 5.7E-16
1shekel (Bíblico-Hebraico) = 1.14E-17
1bekah (Bíblico-Hebraico) = 5.7E-18
1gerah (Bíblico-Hebraico) = 5.7E-19exagramo
1talent (Bíblico-Griego) = 2.04E-14
1mina (Bíblico-Griego) = 3.4E-16
1tetradrachma (Bíblico-Griego) = 1.36E-17
1didrachma (Bíblico-Griego) = 6.8E-18
1drachma (Bíblico-Griego) = 3.4E-18
1denarius (Bíblico-Romano) = 3.85E-18
1assarion (Bíblico-Romano) = 2.40625E-19
1quadrans (Bíblico-Romano) = 6.015625E-20
1lepton (Bíblico-Romano) = 3.0078125E-20
1unidad de masa atómica = 1.66053886E-42

Versión móvil