Factores de conversión de Exametro - Longitud

Tablas de conversión de Longitud

Ordenar: Alfabéticamente
¿Convertir qué? (predeterminado es 1)
   
Ver también:     Tablas de conversión de Longitud común
Tablas de conversión de Longitud métrica

Calculador de medición:     Conversiones de Longitud común
Conversiones de Longitud
Conversiones de Longitud métrica

Elija una categoría

   
  Cantidad     Unidad de referencia     es igual a     Factor de conversión     Unidad  
1exametro = 1  exametro
1 = 1000  petametro
1 = 1000000  terametro
1 = 1000000000  gigametro
1 = 1000000000000  megametro
1 = 1.0E+15  kilometro
1 = 1.0E+16  hectometro
1 = 1.0E+17  dekametro
1 = 1.0E+18  metro
1 = 1.0E+19  decimetro
1 = 1.0E+20  centimetro
1 = 1.0E+21  millimetro
1 = 1.0E+24  micrometro
1 = 1.0E+27  nanometro
1 = 1.0E+30  picometro
1exametro = 1.0E+33  femtometro
1 = 1.0E+36  attometro
1 = 1.0E+28  angstrom
1 = 1.0E+33  fermi
1 = 6.25E+52  planck
1 = 6.2137119223733E+14  milla (US)
1 = 6.2136994949495E+14  milla (US survey foot)
1 = 6.7576516890075E+14  milla (Romano)
1 = 4.9709695378987E+15  furlong
1 = 4.9709695378987E+16  cadena
1 = 1.9883878151595E+17  rod
1 = 1.9883878151595E+17  perch
1 = 1.9883878151595E+17  pole
1 = 5.4680664916885E+17  fathom
1 = 1.0936132983377E+18  yarda
1exametro = 3.2808398950131E+18  pie
1 = 3.2808333333333E+18  pie (US survey)
1 = 4.9709695378987E+18  link
1 = 3.9370078740157E+19  pulgada
1 = 9.8425196850394E+18  hand
1 = 3.9370078740157E+22  mil
1 = 1.0E+14  mil (Sueco)
1 = 3.2407250096483E-5  megaparsec
1 = 0.032407250096483  kiloparsec
1 = 32.407250096483  parsec
1 = 105.70234105361  año luz
1 = 6684491.9786096  unidad astronómica
1 = 2.0712373074578E+14  league
1 = 5.3995680345572E+14  milla náutica
1 = 1.7087707786527E+16  arpent
1exametro = 2.3622047244095E+20  pica
1 = 2.8346456692913E+21  point
1 = 5.6692913385827E+22  twip
1 = 1.6841317365269E+18  aln
1 = 5.6137724550898E+17  famn
1 = 3.9370078740157E+21  caliber
1 = 4.7206329424649E+17  ken
1 = 1.1811023622047E+20  barleycorn
1 = 1.4060742407199E+18  archin (Ruso)
1 = 2.8185909750972E+16  actus (Romano)
1 = 1.7497812773403E+19  cloth nail
1 = 4.3744531933508E+18  cloth span
1 = 3.9912894099916E+17  vara de tarea
1 = 3.9912894099916E+17  vara conuquera
1 = 1.1973868229975E+18  vara castellana
1exametro = 2.1608166158154E+18  cubit (Griego)
1 = 3.124609423822E+17  long reed (Bíblico)
1 = 3.6453776611257E+17  reed (Bíblico)
1 = 2.1872265966754E+18  cubit (Bíblico)
1 = 1.8747656542932E+18  long cubit (Bíblico)
1 = 4.3744531933508E+18  span (Bíblico)
1 = 1.3123359580052E+19  handbreadth (Bíblico)
1 = 5.249343832021E+19  fingerbreadth (Bíblico)

   
  Cantidad     Unidad     es igual a     Factor de conversión     Unidad de referencia  
1exametro = 1exametro
1petametro = 0.001
1terametro = 1.0E-6
1gigametro = 1.0E-9
1megametro = 1.0E-12
1kilometro = 1.0E-15
1hectometro = 1.0E-16
1dekametro = 1.0E-17
1metro = 1.0E-18
1decimetro = 1.0E-19
1centimetro = 1.0E-20
1millimetro = 1.0E-21
1micrometro = 1.0E-24
1nanometro = 1.0E-27
1picometro = 1.0E-30
1femtometro = 1.0E-33exametro
1attometro = 1.0E-36
1angstrom = 1.0E-28
1fermi = 1.0E-33
1planck = 1.6E-53
1milla (US) = 1.609344E-15
1milla (US survey foot) = 1.6093472186944E-15
1milla (Romano) = 1.479804E-15
1furlong = 2.01168E-16
1cadena = 2.01168E-17
1rod = 5.0292E-18
1perch = 5.0292E-18
1pole = 5.0292E-18
1fathom = 1.8288E-18
1yarda = 9.144E-19
1pie = 3.048E-19exametro
1pie (US survey) = 3.0480060960122E-19
1link = 2.01168E-19
1pulgada = 2.54E-20
1hand = 1.016E-19
1mil = 2.54E-23
1mil (Sueco) = 1.0E-14
1megaparsec = 30857.292643554
1kiloparsec = 30.857292643554
1parsec = 0.030857292643554
1año luz = 0.00946052840488
1unidad astronómica = 1.496E-7
1league = 4.828032E-15
1milla náutica = 1.852E-15
1arpent = 5.85216E-17
1pica = 4.2333333333333E-21exametro
1point = 3.5277777777778E-22
1twip = 1.7638888888889E-23
1aln = 5.9377777777778E-19
1famn = 1.7813333333333E-18
1caliber = 2.54E-22
1ken = 2.11836E-18
1barleycorn = 8.4666666666667E-21
1archin (Ruso) = 7.112E-19
1actus (Romano) = 3.547872E-17
1cloth nail = 5.715E-20
1cloth span = 2.286E-19
1vara de tarea = 2.505456E-18
1vara conuquera = 2.505456E-18
1vara castellana = 8.35152E-19
1cubit (Griego) = 4.62788E-19exametro
1long reed (Bíblico) = 3.2004E-18
1reed (Bíblico) = 2.7432E-18
1cubit (Bíblico) = 4.572E-19
1long cubit (Bíblico) = 5.334E-19
1span (Bíblico) = 2.286E-19
1handbreadth (Bíblico) = 7.62E-20
1fingerbreadth (Bíblico) = 1.905E-20

Versión móvil