Lista de abreviaturas

Unidad de medidaAbreviatura
exagramo Eg
petagramo Pg
teragramo Tg
gigagramo Gg
megagramo Mg
kilogramo kg
hectogramo hg
dekagramo dag
gramo g
decigramo dg
centigramo cg
milligramo mg
microgramo µg
nanogramo ng
picogramo pg
femtogramo fg
attogramo ag
quintal q
dina dyn
dalton Da
libra lb
onza oz
poundal pdl
ton tn, st
ton (long) tn
ton (métrico) t
hundredweight Cwt
hundredweight (UK) Cwt
quarter qtr
quarter (UK) qtr
stone st
stone (UK) st
tonelada t
troy libra lbt
troy onza ozt
carat CD
grano gr
pennyweight dwt
unidad de masa atómica u