1 x Attosekunde = KF x Einheit

Konversionsfaktor (KF)Einheit
1attosekunde
0.001femtosekunde
8.2671957671958E-25fortnight
3.1709791983765E-26jahr
3.1709791983765E-28jahrhundert
3.1709791983765E-29jahrtausend
3.1709791983765E-27jahrzehnt
1.0E-12microsekunde
1.0E-15millisekunde
1.6666666666667E-20minute
3.1688087814029E-26mitteljahr
3.858024691358E-25monat
1.0E-9nanosekunde
3.5233102204183E-27novennial
3.9637239979706E-27octennial
1.0E-6picosekunde
2.113986132251E-27quindecennial
6.3419583967529E-27quinquennial
3.1623153207853E-26schaltjahr
1.0E-18sekunde
4.5299702833949E-27septennial
1.0E-10shake
2.7853834219549E-22sidereal stunde
1.1605762776514E-23siderischer tag
3.1687536047488E-26siderisches jahr
2.7777777777778E-22stunde
3.9193494456848E-25synodischer monat
1.1574074074074E-23tag
3.1688764535079E-26tropisches jahr
1.6534391534392E-24woche

1 x Einheit = CF x Attosekunde

EinheitKonversionsfaktor (KF)
attosekunde=1
femtosekunde=1000
fortnight=1.2096E+24
jahr=3.1536E+25
jahrhundert=3.1536E+27
jahrtausend=3.1536E+28
jahrzehnt=3.1536E+26
microsekunde=1000000000000
millisekunde=1.0E+15
minute=6.0E+19
mitteljahr=3.15576E+25
monat=2.592E+24
nanosekunde=1000000000
novennial=2.83824E+26
octennial=2.52288E+26
picosekunde=1000000
quindecennial=4.7304E+26
quinquennial=1.5768E+26
schaltjahr=3.16224E+25
sekunde=1.0E+18
septennial=2.20752E+26
shake=10000000000
sidereal stunde=3.59017E+21
siderischer tag=8.6164091E+22
siderisches jahr=3.1558149504E+25
stunde=3.6E+21
synodischer monat=2.55144384E+24
tag=8.64E+22
tropisches jahr=3.155692608E+25
woche=6.048E+23