1 x Centimeter² = KF x Einheit

Konversionsfaktor (KF)Einheit
1centimeter²
0.01decimeter²
1.0E-6dekameter²
1.0E-8hectometer²
1.0E-10kilometer²
0.0001meter²
100000000micrometer²
100millimeter²
1.0E+14nanometer²

1 x Einheit = CF x Centimeter²

EinheitKonversionsfaktor (KF)
centimeter²=1
decimeter²=100
dekameter²=1000000
hectometer²=100000000
kilometer²=10000000000
meter²=10000
micrometer²=1.0E-8
millimeter²=0.01
nanometer²=1.0E-14