Factores de conversión de Pascal - Presión

Tablas de conversión de Presión

Ordenar: Grupos lógicos
¿Convertir qué? (predeterminado es 1)
   
Ver también:     Tablas de conversión de Presión métrica

Calculador de medición:     Conversiones de Presión
Conversiones de Presión métrica

Elija una categoría

   
  Cantidad     Unidad de referencia     es igual a     Factor de conversión     Unidad  
1pascal = 9.8692326671601E-6  atmósfera
1 = 1.0E+18  attopascal
1 = 1.0E-5  bar
1 = 0.010197442889221  centimetro agua (4°C)
1 = 0.000750061682704  centimetro mercurio (0°C)
1 = 100  centipascal
1 = 10  decipascal
1 = 0.1  dekapascal
1 = 10  dina/centimetro²
1 = 1.0E-18  exapascal
1 = 1.0E+15  femtopascal
1 = 1.0E-9  gigapascal
1 = 0.01  hectopascal
1 = 1.0197162129779E-5  kilogramo/centimetro²
1 = 0.10197162129779  kilogramo/metro²
1pascal = 1.0197162129779E-7  kilogramo/millimetro²
1 = 0.001  kilonewton/metro²
1 = 0.001  kilopascal
1 = 1.4503773773E-7  kip/pulgada²
1 = 0.02088543423312  libra/pie²
1 = 0.00014503773773  libra/pulgada²
1 = 1.0E-6  megapascal
1 = 10  microbar
1 = 1000000  micropascal
1 = 0.01  millibar
1 = 0.00750061682704  millimetro mercurio (0°C)
1 = 1000  millipascal
1 = 1000000000  nanopascal
1 = 0.0001  newton/centimetro²
1 = 1  newton/metro²
1pascal = 1.0E-6  newton/millimetro²
1 = 1  pascal
1 = 1.0E-15  petapascal
1 = 1000000000000  picopascal
1 = 0.00033488720998768  pie agua (60°F)
1 = 0.00014503773773  psi
1 = 0.0040186465198521  pulgada agua (60°F)
1 = 0.00029529987508  pulgada mercurio (32°F)
1 = 1.0E-12  terapascal
1 = 1.044271711656E-5  ton/pie²
1 = 7.2518868865E-8  ton/pulgada²
1 = 0.00750061682704  torr

   
  Cantidad     Unidad     es igual a     Factor de conversión     Unidad de referencia  
1atmósfera = 101325pascal
1attopascal = 1.0E-18
1bar = 100000
1centimetro agua (4°C) = 98.0638
1centimetro mercurio (0°C) = 1333.2236842108
1centipascal = 0.01
1decipascal = 0.1
1dekapascal = 10
1dina/centimetro² = 0.1
1exapascal = 1.0E+18
1femtopascal = 1.0E-15
1gigapascal = 1000000000
1hectopascal = 100
1kilogramo/centimetro² = 98066.5
1kilogramo/metro² = 9.80665
1kilogramo/millimetro² = 9806650pascal
1kilonewton/metro² = 1000
1kilopascal = 1000
1kip/pulgada² = 6894757.2931783
1libra/pie² = 47.880258980405
1libra/pulgada² = 6894.7572931783
1megapascal = 1000000
1microbar = 0.1
1micropascal = 1.0E-6
1millibar = 100
1millimetro mercurio (0°C) = 133.32236842108
1millipascal = 0.001
1nanopascal = 1.0E-9
1newton/centimetro² = 10000
1newton/metro² = 1
1newton/millimetro² = 1000000pascal
1pascal = 1
1petapascal = 1.0E+15
1picopascal = 1.0E-12
1pie agua (60°F) = 2986.08
1psi = 6894.7572931783
1pulgada agua (60°F) = 248.84
1pulgada mercurio (32°F) = 3386.3881578991
1terapascal = 1000000000000
1ton/pie² = 95760.51796081
1ton/pulgada² = 13789514.586357
1torr = 133.32236842108

Versión móvil