1 x Newton-sekunde/meter² = KF x Einheit

Konversionsfaktor (KF)Einheit
1newton-sekunde/meter²
1000millinewton-sekunde/meter²
1.0E-17exapoise
1.0E-14petapoise
1.0E-11terapoise
1.0E-8gigapoise
1.0E-5megapoise
0.01kilopoise
0.1hectopoise
1dekapoise
10poise
100decipoise
1000centipoise
10000millipoise
10000000micropoise
10000000000nanopoise
10000000000000picopoise
1.0E+16femtopoise
1.0E+19attopoise

1 x Einheit = CF x Newton-sekunde/meter²

EinheitKonversionsfaktor (KF)
newton-sekunde/meter²=1
millinewton-sekunde/meter²=0.001
exapoise=1.0E+17
petapoise=1.0E+14
terapoise=100000000000
gigapoise=100000000
megapoise=100000
kilopoise=100
hectopoise=10
dekapoise=1
poise=0.1
decipoise=0.01
centipoise=0.001
millipoise=0.0001
micropoise=1.0E-7
nanopoise=1.0E-10
picopoise=1.0E-13
femtopoise=1.0E-16
attopoise=1.0E-19